צרו קשר

alt

סקרי עצים

צוות היועצים והאגרונומים שלנו מלווה לקוחות פרטיים וחברות בביצוע סקרי עצים ברחבי הארץ, פיקוח וליווי של העתקת עצים, פיקוח על ביצוע עבודות בקרבת עצים והכנת מפרטי טיפול בעצים.

 

בשנת 2022 מיזגנו את פעילות חברת גונן עצים וסביבה לתוך פעילות התכנון הסביבתי. לגונן עצים יש ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום אגרונומיה וסקרי עצים, וביחד אנחנו מציעים ללקוחותינו מעטפת מקיפה של תכנון וייעוץ סביבתי.

 

על-פי חוק התכנון והבנייה בתיקון מס’ 89 לסעיף 83 ג’ ובתיקון 101, קבלת היתר בניה ליזמים וללקוחות פרטיים מחייב עריכת סקר עצים בוגרים, הן לבניה חדשה והן להרחבה של בניה קיימת.

alt
ייעוץ אגרונומי
alt
עריכת סקרי עצים לבניה ותב"ע​
,
alt
פיקוח על העתקת עצים
alt
הכנת תוכניות נטיעה לעצים
alt
סקרי צומח לגאופיטים, צמחים פולשים וצמחים רעילים
alt
פיקוח וליווי עבודות גיזום, שימור, עיצוב ובטיחות עצים
alt
הכנת מפרטי טיפול בעצים

צוות

alt
אנני גלר בלבן
מנהלת תחום ייעוץ לבניה ותשתיות
alt
שבתאי גונן
אגרונום, מייסד גונן עצים
alt
פביאן רינקובסקי
אגרונום בכיר
alt
תמר הרמן
מנהלת תפעול
alt
אחירם גלידאי
אגרונום בע"ח
alt
גלעד בנזריהם
הנדסאי אדריכלות נוף
alt
אשרת ולדמן שחר
הנדסאית אדריכלות נוף
alt
ליאור רחמני
הנדסאי אדריכלות נוף
alt
מרום אגרנט
הנדסאי אדריכלות נוף
alt
יהונתן גונן
הנדסאי אדריכלות נוף
alt
אליעזר לייבלר
הנדסאי אדריכלות נוף
alt
הראל בבלי
מחקר ופיתוח

שאלות ותשובות

מהו סקר עצים?
על-פי חוק התכנון והבנייה בתיקון מס’ 89 לסעיף 83 ג’ ובתיקון 101, מחייב עריכת סקר עצים בוגרים בתחום כל שטח המיועד לבנייה. הסקר נדרש כבר בשלב הגשת בקשה לתיק מידע שהוא השלב הראשון בתהליך הגשת ההיתר. את הסקר יש לבצע עבור כל העצים הבוגרים בשטח המגרש או התוכנית ועד למרחק של 4 מ’ מגבול המגרש או התוכנית.

מהו נספח עצים?
להבדיל מסקר העצים שיש לבצע בעת הגשת בקשה לתיק מידע והיתר בנייה, בעת הגשת תוכנית מתאר בכל רמה שהיא יש להכין לתוכנית נספח עצים בוגרים מחייב. נספח זה הינו תנאי סף להגשת תוכנית והעלאת התוכנית למערכת המקוונת של מינהל התכנון. הנספח כולל חוברת סקר ובה מפורט כל המידע על העצים, תשריט של נספח העצים עליו מסומנים ע”פ נוהל מינהל התכנון, העצים לשימור כריתה והעתקה. יש חשיבות רבה לסימון העצים באופן מדוייק, זהו נספח מחייב שסטייה של 10% ממספר העצים לשימור מחייבת שינוי ייעוד.

מה נדרש לעריכת סקר העצים לתיק מידע?
תוכנית מדידה של מודד מוסמך עליה המודד חייב לסמן עצים בוגרים בתחום המגרש ועד למרחק של 4 מ’ מחוץ לגבולות המגרש. על בסיס תוכנית המדידה יכין סוקר העצים את סקר העצים וימליץ על ערכם החילופי של העצים. הסקר כולל מס’ טבלאות ,תמונות העצים ותשריט ערכיות העצים לפי מספרי העצים שניתנו ע”י המודד או סוקר העצים.

למה צריך סקר\ נספח עצים?
כדי להגן על העצים הבוגרים שהינם נכס ציבורי ותרומתם לאיכות החיים ,הסביבה, האוויר גבוהה ביותר יש לעשות מאמץ לשמור על העצים המשמעותיים. המטרה היא לשמור שכמות העצים במדינה לא תפחת בכל בנייה, שיפוץ, סלילת דרך וכד’ ולשם כך יש לקבל אישור הועדה לתכנון ובנייה לגבי עתידו של כל עץ באיזור העבודה. רצוי מאד לבצע סקר/נספח עצים בשלב מוקדם ככל האפשר של התכנון כדי שהמידע יהיה זמין למתכנן בתחילת התכנון.

מה ההגדרה לעץ בוגר?
עץ שגובהו מעל 2 מ’, וקוטרו בגובה 1.3 מ’ – לפחות 10 סמ’. יש הקלות מסויימות בקביעת עץ בוגר אותם מכיר אגרונום מומחה לעצים.

הועדה המקומית לתכנון ובנייה דורשת ממני להכין סקר\ נספח עצים או להציג אישור פקיד יערות, מה עלי לעשות?
מומלץ לפנות לאגרונום מומחה לעצים שיערוך את סקר העצים/הנספח ויכין אותו להגשה לפקיד היערות או הגורם המוסמך ברשות.

האם יש צורך ברישיון כריתה כדי לכרות עצים שנטעתי בגינה הפרטית שלי?
כן, כל העצים הבוגרים בכל מקום שהוא מוגנים לפי פקודת היערות ויש צורך ברישיון מפקיד היערות כדי לכרות אותם.

מהו ערך חליפי לעצים שיש לכרות אותם במסגרת הליך בנייה?
כדי לשמור שכמות העצים במדינה לא תפחת כתוצאה מבנייה, נקבע במסגרת תיקון סעיף 89 לחוק התכנון ובנייה שיש לטעת עצים בשווי ערכם של העצים שיכרתו במהלך הבנייה. לצורך זה האגרונום המבצע את הסקר בודק את בעצים בקפדנות וממליץ על ערכם של העצים ע”פ נוסחא מקובלת . ככל שהאגרונום מקצועי יותר כך הערך החליפי ישקף את ערכם האמיתי של העצים, והיזם לא יחויב בערך חליפי עודף. פקיד היערות מאשר את המלצת האגרונום. היזם/הבונה מפקיד ערבות בנקאית למימוש התחייבותו לטעת עצים בסוף תהליך הבנייה , לעיתים ניתן לקבל הקלה במתן הערבות כנגד חלופות אחרות.

מה קורה כאשר אין עצים במגרש \ בתוכנית?
אם המודד לא סימן עצים, עליו לכתוב על התוכנית “אין עצים בשטח התוכנית”. כאשר המודד סימן עצים ע”ג תוכנית המדידה, אך בפועל אין עצים בוגרים – יש להגיש לפקיד היערות דוח אגרונום המאשר את אי קיום העצים הבוגרים ואת העובדה שאין צורך בסקר עצים.

מדוע על סקר העצים לכלול עצים שאינם במגרש שלי?
עצים אשר נמצאים מחוץ לגבול המגרש עלולים להיות מושפעים מהבניה. למשל, אם שורשי העץ מגיעים לאיזור הבנייה במקום שבו נחפר בור. יתכן גם מצב שבו עץ עלול להיעקר בגלל בנייה – אם היא קרובה מדי ולא ננקטו אמצעי זהירות לשמירה עליו . הכנת מפרטי שימור, העתקה וכריתה הם חלק מהתמחות המשרד.

רוצים לשמוע עוד?