צרו קשר

הבלוג

VOD

לוקחים אחריות על פסולת הבנייה

וובינר בנושא אתגרים ופתרונות לטיפול וניהול אפקטיבי של פסולת בנייה.דיברנו על במענקים ומכרזים להקמה ושדרוג של אתרי טיפול בפסולת בנייה ובשימושים החוזרים הפוטנציאליים של אותה פסולת.