צרו קשר

הבלוג

VOD

התמודדות עם מזהמים ומפגעים במרחב העירוני

וובינר בנושא מפגעים סביבתיים במרחב העירוני, מאפייני הפיזור שלהם בעיר והחשיבות בניטור שלהם. בוובינר הוצגו כלים ופתרונות אפשריים העומדים לרשות השלטון המקומי וליחידות הסביבתיות בהתמודדות היומיומית עם המפגעים הסביבתיים.

בהשתתפות:
ורדינה היבנר, מנהלת תחום אוויר 
DHVMED
הדס יופה, מנהלת פיתוח עסקי SafeAir
ארנון מצר, סגן מנהל אגף איכות הסביבה, עמק יזרעאל