צרו קשר

הבלוג

VOD

המשכיות עסקית תחת משבר סייבר

וובינר הקרוב בנושא המשכיות עסקית בעת אירוע סייבר בארגון.
מספר אירועי תקיפות סייבר על ארגונים בשנים האחרונות הולך וגדל, מה שמוכיח שוב ושוב את חשיבותה של היערכות נכונה בפן הטכנולוגי והמנהלתי. אירוע סייבר יכול לפגוע בצורה חלקית או מלאה במערכות המידע ולייצר הפרעה עסקית גם לאחר סיומו של המשבר. היערכות נכונה תאפשר המשכיות עסקית גם תחת שיבושים במערכות מידע ותצמצם את היקפי הנזק בארגון ומחוצה לו.