צרו קשר

מנהלת פרויקטים קטנים

מנהלת האמונה על מיפוי, קידום וניהול
כל הפרויקטים הבטיחותיים הקטנים של הלקוח

חברת נתיבי ישראל, האמונה על תכנון, הקמה ותחזוקה של הכבישים הבין-עירוניים במדינת ישראל ריכזה את כל הפרויקטים הבטיחותיים הקטנים (עד 25 מיליון ₪ לביצוע) והחליטה על הקמת מנהלת אשר תקדם את כולם לתכנון ולביצוע. צוות מהנדסים של AVIV AMCG הוגדר להקמת המנהלת, אשר כללה בעלי תפקידים שונים לכל תחום (ראש המנהלת, PMOO, התקשרויות, חשבונות ואדמיניסטרציה ומקדמי הפרויקטים).

משימות המנהלת כוללים בין היתר: מיפוי הפרויקטים הפעילים, הגדרת התקציבים הייעודיים לביצוע, הכנת גאנט אבני דרך לביצוע עבור כל הפרויקטים ותכנית עבודה רב שנתית, הקמת התשתית הניהולית לקידום כלל הפרויקטים וקידום הפרויקטים מתכנון לביצוע ומביצוע לסיום. כמו גם, ביצוע אינטגרציה ובקרה על התקדמות הפרויקטים, והפקת דוחות סטאטוס לצורך עמידה ביעדים שהוגדרו לכל פרויקט.